This page has been automatically translated using Google Translate.

Förlustgaranti

Förlustgarantin gäller för alla biljetter som är laddade på ett SL Access företagskort. Du gör din förlustanmälan genom att logga in på ditt företagskonto.

Företag som har beställt våra biljetter får ett nytt SL Access företagskort med ny biljett om kortet tappas eller blir stulet.
 • Förlustgarantin innebär att du kan få ett nytt SL Access-kort med samma innehåll om du förlorar kortet. 
 • Ett nytt företagskort skickas efter att en förlustanmälan gjorts via ditt företagskonto. 
 • Företagets anställda kan själva registrera sina kort på ett personligt Mitt SL-konto och då kan de göra förlustanmälan på sl.se. 

Normalt sett levereras ersättningskortet inom 5 arbetsdagar efter att att vi tagit emot din förlustanmälan. Det  nya kortet skickas till den adress som finns registrerad på ditt företagskonto. 

Förlustgarantin omfattar både själva SL Access-kortet och innehållet på kortet. Skulle du bli av med ditt kort får du ett nytt med det belopp eller den periodbiljett som fanns på kortet när det spärrades i vårt system. Tänk på att förlustanmäla kortet så fort som möjligt så är risken mindre att någon obehörig hinner resa på kortet. 

Begränsningar i förlustgarantin:

 • SL ersätter dig inte för giltighetstiden på biljetten från det att du förlustanmält ditt kort tills du har fått ditt ersättningskort.
 • SL ersätter inte de eventuella kostnader du har för annan biljett under tiden från det att du gjort förlustanmälan och fram till att du fått ditt ersättningskort.
 • SL ersätter inte heller kostnader eller skada som eventuellt uppkommer till följd av förlusten.
 • Förlustgarantin gäller inte om SL dragit in eller spärrat ditt SL Access-kort.
 • Förlustgarantin gäller inte om kortet är tomt och det inte finns någon giltig biljett eller reskassa laddad på kortet. 

Så här förlustanmäler du: 

 1. Logga in på Ditt konto
 2. Klicka på Våra SL Access-kort
 3. Sök fram kortnumret utan mellanslag. 
 4. Klicka på kortnumret. 
 5. Klicka på Förlustanmäl SL Access-kort.
Senast uppdaterad