This page has been automatically translated using Google Translate.

Villkor för automatisk påfyllning

Tjänsten innebär att du kan beställa en automatisk påfyllning på 200 kronor till reskassan när saldot är 0 kronor, eller då du påbörjar en resa där biljettkostnaden överstiger reskassans kvarvarande saldo. 

För att beställa tjänsten behöver SL Access-kortet vara registrerat på ditt företagskonto. 

Tjänsten måste aktiveras i en biljettutrustning inom 180 dagar efter att beställningen är gjord och finns tillgänglig för aktivering tidigast dagen efter det att beställningen gjordes.

Påfyllningar som görs under en månad samlas ihop och faktureras företaget månaden efter.

Företaget måste vara godkänd fakturakund för att kunna använda sig av tjänsten automatisk påfyllning.

Senast uppdaterad