This page has been automatically translated using Google Translate.

Hur får eleven förlustgaranti på sitt kort?

För att få tillgång till förlustgarantin krävs att resenären eller målsman registrerar SL Access-kortets nummer på Mitt SL på sl.se. Man måste vara över 16 år för att få ha ett Mitt SL-konto. För yngre elever är det målsman eller annan vuxen som får registrera kortet på sitt konto.

Särskilda villkor gäller för garantin, vilka finns att läsa under Resenär > Välja biljett > Förlustgaranti. 

Förlustgarantin gäller alltså privatpersoner och inte för skolan.

Senast uppdaterad