This page has been automatically translated using Google Translate.

Hur gör vi om eleven inte har lämnat tillbaka sitt kort till skolan trots att eleven bytt skola?

Detta är en fråga mellan eleven och skolan och måste hanteras enligt respektive kommuns policy. Hur den ser ut varierar från kommun till kommun, vissa låter eleven köpa ut kortet, andra kräver att det skall återlämnas. SL kan inte hjälpa till med att erbjuda nya kort till skolan i dessa fall.

Senast uppdaterad