This page has been automatically translated using Google Translate.

Förlustgaranti

Förlustgarantin är tillgänglig för alla privatpersoner med registrerat SL Access-kort.

Garantin innebär att innehavaren kan få ett nytt kort med motsvarande innehåll som fanns på det förlorade kortet då det spärrades av SL. Förlustgarantin omfattar såväl SL Access-kortet som innehållet på kortet.

För att få tillgång till förlustgarantin krävs att innehavaren eller målsman registrerar SL Access-kortets nummer på Mitt SL på sl.se. Särskilda villkor gäller.

Spärrat kort går inte att använda igen

Ett förlustanmält kort spärras och går sen inte längre att använda. Det går inte heller att få tillbaka pengar på det eftersom värdet/biljetten överförs till det kort som skickas till innehavaren.

Förlustgarantin gäller alltså privatpersoner och inte för skolan. Minsta ålder för att få ha ett Mitt SL-konto är 16 år, så för yngre elever är det målsman eller annan vuxen som får registrera kortet på sitt konto.

Vid frågor om förlustgaranti vänligen kontakta SL:s kundtjänst på 08-600 10 00.

 

Senast uppdaterad